Yağlama Ve Bakım Ürünleri

    Yağlama ve Bakım Ürünleri, sürtünme, aşınma ve korozyonun azaltılması için yüksek performanslı ürün anlamına gelir.

   Ürünlerimiz, klasik yağlama maddelerinin performans sınırlarının aşıldığı, imalat ve bakım tekniğinin bütün alanlarında kullanılmaktadır.

Yağlama ve bakım ürünleri, bakım ve montaj uygulamalarındaki zor ve karmaşık ihtiyaçlar için geliştirilmiştir. 


Pastalar: Kolay takma ve sökme için,

Sıvı yağlar: Yüksek performans katkılarına sahip, güvenilir bir yağlama için,

Gresler: Kritik çalışma koşullarında uzun süreli yağlama için,

Kuru Yağlayıcılar: Özel uygulama durumları için,

Korozyon Önleyiciler: Depolama ve sevkiyatta güvenilir koruma için,

Bakım Ürünleri: Çeşitli yağ ve kimyasallar, sürekli bakım için,

Temizleyiciler: Kir ve yağ atıklarının temizliği için.

Firmamız OKS ürünlerinin ve FAG marka greslerin satışını yapmaktadır.